Pomoc detektywa w biznesie

Pomoc detektywa w biznesie wykorzystuje się w wyjątkowych sytuacjach, takich, które mogą mieć znaczny wpływ na sytuację finansową danego biznesu. Korzystanie z usług detektywa może pomóc uniknąć złych transakcji albo ryzyka finansowego, skutecznie wskaże też pracownika, który oszukuje w firmie. W sytuacjach, gdzie nawet komornik jest bezradny wobec spłaty długu, skuteczny okazać się może detektyw. Chociaż pomoc detektywa jest kojarzona z sytuacjami kryzysowymi, może być pomocna już zanim zawrze się współpracę biznesową. Jest wtedy również tańsza.

09.09.2013. 17:19

Gdzie udać się po dofinansowanie swojego biznesu?

pieniadze

Otwierasz nową działalność gospodarczą, zastanawiasz się skąd można uzyskać dofinansowanie na założenie, oraz rozwój swojego biznesu?

Pierwsze kroki skieruj do swojego Urzędu Pracy. Dofinansowanie z tego źródła jest realizowane przez Fundusz Pracy, kierowane są one do osób bezrobotnych, a jego celowość jest ukierunkowana na zmniejszenie bezrobocia (warto dodać, iż dofinansowanie jest bezzwrotne). Możemy także zorientować się, co do dofinansowań w Urzędach Miejskich, często, bowiem w budżecie miast istnieje specjalna pula, na dofinansowanie młodych przedsiębiorstw dużych i małych ze środków Unii Europejskiej. Pamiętać jednak należy, iż nim udamy się do odpowiednich organów z prośbą o dofinansowanie, należy zbudować pewny biznes-plan. Nikt, bowiem nie wyłoży środków na niewiadomy cel, tudzież nierokującą inwestycje. Dobry biznes plan to pierwszy najważniejszy krok w naszej działalności.

09.09.2010. 14:57

Formy prawne firmy

burowce

Określone formy prawne dana firma przyjmuje w momencie rejestracji określonej działalności gospodarczej. Wyróżniamy formy prawne krajowe (określane w obrębie danego kraju), oraz paneuropejskie (obowiązujące na terenie UE).

Formy prawne firm w Polsce możemy zróżnicować na spółki prawa handlowego uregulowane w kodeksie spółek handlowych - spółki osobowe: jawna, partnerska, komandytowa, komandytowo-akcyjna, tudzież kapitałowe: akcyjna, z ograniczoną odpowiedzialnością, działalność form prawnych przedsiębiorstw regulowane kodeksem cywilnym - spółka cywilna, przedsiębiorstwo prywatne osoby fizycznej, oraz pozostałe formy prawne działalności, regulowane odpowiednimi aktami prawnymi – ustawami (fundacje, stowarzyszenia, spółdzielnie).

09.09.2010. 14:56