Gdzie udać się po dofinansowanie swojego biznesu?

pieniadze

Otwierasz nową działalność gospodarczą, zastanawiasz się skąd można uzyskać dofinansowanie na założenie, oraz rozwój swojego biznesu?

Pierwsze kroki skieruj do swojego Urzędu Pracy. Dofinansowanie z tego źródła jest realizowane przez Fundusz Pracy, kierowane są one do osób bezrobotnych, a jego celowość jest ukierunkowana na zmniejszenie bezrobocia (warto dodać, iż dofinansowanie jest bezzwrotne). Możemy także zorientować się, co do dofinansowań w Urzędach Miejskich, często, bowiem w budżecie miast istnieje specjalna pula, na dofinansowanie młodych przedsiębiorstw dużych i małych ze środków Unii Europejskiej. Pamiętać jednak należy, iż nim udamy się do odpowiednich organów z prośbą o dofinansowanie, należy zbudować pewny biznes-plan tutaj pomocne będą agencje marketingu i PR- specjaliści zrobią to lepiej. Nikt, bowiem nie wyłoży środków na niewiadomy cel, tudzież nierokującą inwestycje. Dobry biznes plan to pierwszy najważniejszy krok w naszej działalności.

09.09.2010. 14:57

Formy prawne firmy

burowce

Określone formy prawne dana firma przyjmuje w momencie rejestracji określonej działalności gospodarczej. Wyróżniamy formy prawne krajowe (określane w obrębie danego kraju), oraz paneuropejskie (obowiązujące na terenie UE). Oczywiście jako właściciel nie musisz znać wszystkich form prawnych, są od tego profesjonalni doradcy biznesowi.

Formy prawne firm w Polsce możemy zróżnicować na spółki prawa handlowego uregulowane w kodeksie spółek handlowych - spółki osobowe: jawna, partnerska, komandytowa, komandytowo-akcyjna, tudzież kapitałowe: akcyjna, z ograniczoną odpowiedzialnością, działalność form prawnych przedsiębiorstw regulowane kodeksem cywilnym - spółka cywilna, przedsiębiorstwo prywatne osoby fizycznej, oraz pozostałe formy prawne działalności, regulowane odpowiednimi aktami prawnymi – ustawami (fundacje, stowarzyszenia, spółdzielnie).

09.09.2010. 14:56

Jakie obowiązki ma osoba posiadająca indywidualną działalność gospodarczą?

Prowadząc każdą działalność gospodarczą bez względnie musisz pamiętać o swoich obowiązkach, które przyjmuje każdy podmiot gospodarczy w momencie rejestracji swej działalności.

Do podstawowych należy uiszczenie podatków przez osobę prowadzącą działalność, i obowiązaną do prowadzenia księgi rachunkowej oraz lub podatkowej księgi przychodów i rozchodów, odprowadzanie składek do ZUS (emerytalno-rentowych, zdrowotnych, oraz szeregu ubezpieczeń społecznych). Przestrzeganie ważności licencji, uprawnień, zezwoleń zawodowych, koncesji, a także obowiązki nakładane względem przestrzegania higieny pracy, kodeksu pracy, oraz ustaleń regulowanych przez ministerstwo środowiska (w przypadku przedsiębiorstw wytwarzających odpady).

09.09.2010. 14:55